حامیان
همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS

 

 
فراخوان نخستین همایش آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه

سازمان بنادر و دریانوردی از کلیه سازمان ها، شرکت ها و ارگان های مرتبط با موضوعات همایش جهت مشارکت مالی و حضور موثر در برگزاری نخستین همایش آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه که در تاریخ 30 آذر ماه سال جاری برگزار می گردد، دعوت به عمل می آورد.