چاپ مقالات برتر

به آگاهي علاقمندان و متخصصين مي رساند، پس از انجام هماهنگي هاي لازم توسط دبيرخانه دايمي سیزدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي (ICOPMAS 2018) تعدادي از مقالات منتخب همايش مزبور در مجله “ مهندسی سواحل و سازه های دریایی (JCME)”منتشر خواهد شد. اطلاعات تكميلي متعاقبا اعلام مي گردد.

زمان ساخت 10/11/1396 زمان ویرایش 16/12/1396 13:56:23
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران