اخبار و تازه ها
    دو شنبه 1396/8/29
    برگزاري اولين جلسه كميته علمي سيزدهمين همايش ICOPMAS

    اولين نشست کمیته علمی سیزدهمين همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2018) با حضور اعضاي محترم کمیته علمی در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید.

    در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس اله یار معاونت محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و دبیر همایش و حضور حداکثری اعضای محترم کمیته علمی در تاریخ 22/8/96 برگزار گردید، در ابتدای جلسه آقای مهندس الوند رئیس کمیته اجرایی همایش ضمن عرض خیر مقدم به حاضران در جلسه، گزارشی از برگزاری همایش ICOPMAS 2016 را ارائه، و در  ادامه به  اهم اقدامات صورت پذیرفته دبیرخانه جهت برگزاری ICOPMAS 2018  اشاره نمودند.. متعاقباً اعضای کمیته علمی همایش در خصوص دستور کار جلسه اهم از موضوعات همایش، تاريخهاي مهم، انتخاب دبیر علمی، شاخص های ارزيابي و نحوه دریافت مقالات بحث و بررسی پرداختند.

    سپس آقای مهندس الهیار دبیر همایش نسبت به جمع بندی موارد و نقطه نظرات اشاره شده اعضا کمیته علمی پرداخته و ضمن تاکید بر حفظ و ارتقا کیفیت مقالات ، اظهار نمودند باید مقالات دوره آتی همایش بیش از پیش کاربردی گردیده و  به مشکلات کشور در عرصه سواحل ،  بنادر و سازه های دریایی بصورت ویژه  توجه گردد.


سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران