تماس با ما

 دبيرخانه دائمي همايش:

تهران - ميدان ونك - بزرگراه شهيد حقاني – انتهاي خيابان شهيدي – سازمان بنادر و دريانوردي – طبقه ششم
 

تلفن:    84932868-021

           021-84932876          

           021-84932272          

 

فاكس: 84932279-021

همراه:  09372079543
پست الكترونيك : icopmas@yahoo.com
                            icopmas@pmo.ir