تماس با ما

 دبيرخانه دائمي همايش:

تهران - ميدان ونك - بزرگراه شهيد حقاني – انتهاي خيابان شهيدي – سازمان بنادر و دريانوردي – طبقه ششم
تلفن:    8-84932866-021

فاكس: 84932279-021
همراه:  09372079543
پست الكترونيك : icopmas@yahoo.com
                            icopmas@pmo.ir