به اطلاع کلیه شرکت کنندگان  محترم در سیزدهمین همایش  بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی می رساند پذیرش همایش در روز دوشنبه مورخ 5 آذر ماه سال 97  از ساعت 7:30 الی 8:20  صبح در محل سالن توسکا  هتل المپیک انجام می گردد. مقتضی است راس ساعت مذکور در محل هتل حضور بهم رسانید.

با تشکر دبیرخانه دایمی همایش