اولین نشست هیات رئیسه چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2020) با حضور اعضای محترم هیات رئیسه در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور قائم مقام رئیس عالی همایش و حضور حداکثری هیات رئیسه در تاریخ 98/09/23 برگزار گردید، ابتدا آقای مهندس اله یار قائم مقام رئیس عالی همایش ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه توضیحاتی در خصوص جایگاه همایش در سطح ملی و منطقه ای  ارائه،  سپس دبیر همایش آقای مهندس خلیلی گزارشی از برگزاری ICOPMAS 2018 و اقدامات صورت پذیرفته دبیرخانه جهت برگزاری ICOPMAS 2020 ارائه نمودند. در ادامه پس از  بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه ، زمان برگزاری همایش در تاریخ 10 الی 12 آذرماه سال 1399 و مکان آن شهر تهران مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.

ضمنا مقرر گردید عناوین و موضوعات پیشنهادی هیات رئیسه جهت منظور نمودن در محورهای اصلی همایش به کمیته علمی برای بررسی و اعلام نظر ارجاع گردد و در پایان جلسه اعضا محترم هیئت رئیسه در رابطه با حضور و استفاده هرچه بیشتر از شرکت های دانش بنیان داخلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.