اولین نشست کمیته علمی سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2018) با حضور اعضای محترم کمیته علمی در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور جناب آقای مهندس اله یار معاونت محترم مهندسی و توسعه امور زیربنایی و دبیر همایش و حضور حداکثری اعضای محترم کمیته علمی در تاریخ 22/8/96 برگزار گردید، در ابتدای جلسه آقای مهندس الوند رئیس کمیته اجرایی همایش ضمن عرض خیر مقدم به حاضران در جلسه، گزارشی از برگزاری همایش ICOPMAS 2016 را ارائه، و در  ادامه به  اهم اقدامات صورت پذیرفته دبیرخانه جهت برگزاری ICOPMAS 2018  اشاره نمودند.. متعاقباً اعضای کمیته علمی همایش در خصوص دستور کار جلسه اهم از موضوعات همایش، تاریخهای مهم، انتخاب دبیر علمی، شاخص های ارزیابی و نحوه دریافت مقالات بحث و بررسی پرداختند.

سپس آقای مهندس الهیار دبیر همایش نسبت به جمع بندی موارد و نقطه نظرات اشاره شده اعضا کمیته علمی پرداخته و ضمن تاکید بر حفظ و ارتقا کیفیت مقالات ، اظهار نمودند باید مقالات دوره آتی همایش بیش از پیش کاربردی گردیده و  به مشکلات کشور در عرصه سواحل ،  بنادر و سازه های دریایی بصورت ویژه  توجه گردد.