اولین نشست هیات رئیسه سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2018) با حضور اعضای محترم هیات رئیسه در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور قائم مقام رئیس عالی همایش و حضور حداکثری هیات رئیسه در تاریخ 15/6/96 برگزار گردید، ابتدا آقای مهندس علی آبادی قائم مقام رئیس عالی همایش ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه توضیحاتی  در خصوص جایگاه همایش در سطح ملی و منطقه ای  ارائه،  سپس دبیر همایش آقای مهندس اله یار گزارشی از برگزاری ICOPMAS 2016 و اقدامات صورت پذیرفته دبیرخانه جهت برگزاری ICOPMAS 2018 ارائه نمودند. در ادامه پس از  بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه ، زمان برگزاری در آذرماه سال 1397  و مکان آن هتل بین المللی المپیک تهران مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.

ضمنا مقرر گردید عناوین و موضوعات پیشنهادی هیات رئیسه جهت منظور نمودن در محورهای اصلی همایش به کمیته علمی برای بررسی و اعلام نظر ارجاع گردید.