آقای مهندس علی آبادی معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی و قائم مقام رئیس عالی سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی(ICOPMAS 2018) ، طی حکمی آقای مهندس الوند رئیس اداره مهندسی بنادر آن سازمان را به عنوان رئیس کمیته اجرایی همایش فوق منصوب نمودند.

در بخشی از این حکم آمده است "... با توجه به نقش، اعتبار و جایگاه همایش مذکور در عرصه های ملی و بین المللی، برگزاری موفق این رویداد مهم به منظور کمک به ارتقای بیش از پیش دانش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی از اهم اموری است که انتظار است با هماهنگی دبیر همایش اقدامات لازم معمول نمایید."