دبیرخانه دائمی همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی از اخذ مجوز برگزاری چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2020) خبر داد.

هیئت محترم وزیران طی مصوبه شماره 102662/ت 56614ه مورخ 18/08/98 با برگزاری چهاردهمین دوره همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS 2020)، موافقت نمودند.

از مهمترین ویژگی های این همایش، ایجاد فضای تعاملی مطلوب با جامعه تخصصی بین الملل، بهره گیری از تجارب جهانی در راستای ‌ارتقاء و توسعه تجهیزات و فناوری و  ایجاد زمینه مناسب جهت ارائه توانمندی های تخصصی موجود در منطقه برای کارشناسان و شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بندری و دریایی می باشد و بستر مناسبی را برای کارفرمایان، سرمایه گذاران، مهندسین مشاور، پیمانکاران و دیگر متقاضیان خدمات و امکانات مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ایران جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و همکاری های آتی مهیا می نماید.

شایان ذکر است چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2020)، در نیمه دوم سال 1399 برگزار خواهد گردید.