در راستای افزایش روحیه نشاط و شادابی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، هیات کوهنوردی سازمان متشکل از اعضاء دبیرخانه همایش icopmas در اوایل مرداد ماه سال جاری موفق به صعود قله 5671 متری دماوند (بام ایران) شدند. این صعود به آقایان مهندسین خلیلی و چراغی از اعضای دبیرخانه همایش تبریک عرض می گردد.

قله دماوند دوازدهمین قله بلند در دنیا و دومین قله در آسیا بعد از اورست می باشد.