آقای مهندس سعیدنژاد معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و  مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس عالی سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی(ICOPMAS 2018)  طی حکمی آقای مهندس نورالدین علی آبادی معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی آن سازمان را به عنوان قائم مقام رئیس عالی همایش مذکور منصوب نمودند.

در بخشی از این حکم آمده است " عطف به مصوبه شماره 45662/ت54201ه مورخ 20/4/96 هیئت محترم وزیران درخصوص موافقت با برگزاری سیزدهمین همایش دوسالانه بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2018) و نظر به تجربه ، تخصص و تعهد جنابعالی، بدینوسیله به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان قائم مقام رئیس عالی همایش مذکور منصوب می گردید. ..."