آقای مهندس سعیدنژاد معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس عالی سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی(ICOPMAS 2018)  طی حکمی آقای مهندس محمدرضا اله یار مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر آن سازمان را به عنوان دبیر همایش مذکور منصوب نمودند.

در بخشی از این حکم آمده است ... انتظار است با بهره گیری از ظرفیت های سازمان و سایر نهادها و دستگاه ها و بخش خصوصی حداکثر تلاش و مساعی  خود را جهت فراهم نمودن بستر لازم برای تحقق اهداف عالی سازمان معمول نمایید.