دبیرخانه دائمی همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی از آغاز فرآیند اخذ مجوز برگزاری چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2020) خبر داد.

در این راستا مکاتبه ای توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی خطاب به معاون اول محترم رئیس جمهور در دست انجام بوده که متعاقباً پس از اخذ مجوز مربوطه، مراتب از طریق سایت همایش اعلام خواهد گردید.

از مهمترین ویژگی های هدف گذاری شده برای این همایش، می توان به ایجاد فضای تعاملی مطلوب با جامعه تخصصی بین الملل، بهره گیری از تجارب جهانی در راستای ‌ارتقاء و توسعه تجهیزات و فناوری و  ایجاد زمینه مناسب جهت ارائه توانمندی های تخصصی موجود در منطقه برای کارشناسان و شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بندری و دریایی اشاره نمود. ضمناً همایش مذکور بستر مناسبی را برای کارفرمایان، سرمایه گذاران، مهندسین مشاور، پیمانکاران و دیگر متقاضیان خدمات و امکانات مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ایران جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و همکاری های آتی مهیا خواهد نمود