پیرو هماهنگی های به عمل آمده توسط دبیرخانه دائمی سیزدهمین دوره همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، مقالات سیزدهمین دوره همایش ICOPMAS در پایگاه مرجع دانش  (CIVILICA) بارگذاری گردید.

مرجع دانش  (CIVILICA)، یک دایره المعارف تخصصی برای کلیه رشته های علوم است که هدف از راه اندازی آن، ایجاد بستری مناسب جهت جلوگیری از پراکنده شدن نتایج تحقیقها و مطالعات محققان و دانشمندان ایرانی می باشد.

  جهت مشاهده مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2018) در پایگاه مرجع دانش  (CIVILICAاینجا کلیک نمایید.