به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در مراسم تقدیر از کمیته علمی سیزدهمین همایش سواحل ، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2018، آسیب شناسی اجرایی و ارتقای محتوایی همایش  ICOPMAS، خاطر نشان کرد: جای بسی افتخار دارد که کشور ایران در حوزه مهندسی سواحل و سازه های دریایی، در سطح منطقه سرآمد است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه « در حال حاضر ایران به قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه و جهان دست یافته است» تاکید کرد: با توجه به نقش و کارکرد ارتباطی همایش آیکوپمس ، امیدوارم ارتباطات حاصل شده از این نشست طی ۱۳ دوره گذشته، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی و ارزش افزوده برای کشور را هرچه بیشتر فراهم کند.

راستاد در بخش دیگری از سخنان اش به حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی اشاره کرد و از « اجرای دیوار دیافراگمی برای اولین بار توسط پیمانکار داخلی » خبر داد و تصریح کرد: با این قابلیت، من بعد از این ، دیگر هیچ الزامی نداریم برای چنین پروژه هایی از جوینت خارجی کمک بگیریم.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، تجهیزات دیوار دیافراگمی خریداری و به داخل کشور منتقل شده است.

دورنمای واگذاری برگزاری همایش آیکوپمس به NGO

محمد رضا اله یار؛ معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر نیز در این نشست، با اشاره به ارتقای دانش سواحل، بنادر و سازه های دریایی به عنوان هدف محوری همایش آیکوپمس، گفت: به رغم برگزاری مطلوب همایش ICOPMAS 2018، به هیچ وجه نباید از وضع موجود راضی باشیم؛ چراکه شرط بهبود و پیشرفت عدم رضایت از شرایط موجود است.

وی با اشاره به تشکیل انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی بر اساس تصمیم کمیته علمی کنفرانس ICOPMAS، اظهار داشت: دورنمای نهایی این است که همایش ICOPMAS به صورت کامل به دست یک انجمن و NGO برگزار شود.

عضو هیات عامل سازمان بنادر همچنین از آمادگی این سازمان مبنی بر واگذاری بخش علمی همایش آیکوپمس در دوره ۲۰۲۰ به انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی خبر داد.

حمید خلیلی؛ مدیرکل سواحل و بنادر نیز با بیان این اینکه مقالات همایش  ICOPMAS 2018به صورت صرفا انگلیسی و با سخت گیری های علمی بیشتر انتخاب شدند، افزود: مجموعا از مقالات ارسالی به دبیرخانه ، تعداد ۲۴۹ مقاله پذیرفته شد ؛ به نحوی که هر مقاله به صورت بی نام برای ۵ داور ارسال و سپس بررسی شد.

دبیر همایش ICOPMAS 2018 با تاکید بر اینکه مقالات بررسی شده توسط داوران مجدد مورد بازنگری قرار گرفت، توضیح داد: از ۲۴۹ مقاله پذیرفته شده، ۸۰ مقاله به صورت شفاهی و سخنرانی و ۷۱ مقاله به صورت پوستر ارائه شد.

خلیلی برگزاری نشست های آسیب شناسانه در حوزه همایش های علمی و تخصصی را لازم و موثر دانست و ابراز امیدواری کرد که در همایش های آتی ICOPMAS ، شاهد حضور بیشتر مجموعه های دانشگاهی ، مجموعه های اجرایی و شرکت های مهندسین مشاور باشیم.