به آگاهی کلیه ارائه دهندگان مقالات ( شفاهی و پوستری ) سیزدهمین دوره همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی می رساند  ضمن هماهنگی با دبیرخانه دائمی همایش(سرکار خانم مختاری 84932868-021)، جهت دریافت گواهی ارایه خود در روزهای زوج هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) از ساعت ۹ الی 12  و 14 الی 16  به آدرس سازمان بنادر و دریانوردی طبقه ششم اداره کل مهندسی سواحل و بنادر مراجعه نمایند.

دبیرخانه دائمی همایش ICOPMAS