اهم دستاوردهای 13 دوره برگزاری  همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه هایدریایی(ICOPMAS)

 

ü     تقویت ارتباطبین صنعت و دانشگاه ها از طریق جهت دهی تحقیقات دانش پژوهان در راستای نیازهایصنعت دریایی کشور

ü     تولید، توسعه وارتقاء نرم افزار تخصصی فارسی دینامیک دریا (PMODYNAMIC) در تراز بین المللی در حوزه سواحل، بنادر و سازه های دریایی ازطریق به اشتراک گذاری بین دانش پژوهان بین المللی

ü     تشکیل کارگروهمشترک با سازمان برنامه و بودجه و جامعه فریختگان دریایی کشور با عنوان "کارگروه تخصص ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی سازههای ساحلی و دریایی کشور"

ü     ایجاد و ارتقاءشبکه پایش و پیش بینی  مشخصه های دریاییکشور از طریق کسب تجربیات بین المللی

ü     ایجاد شبکه ملیجزر و مد نگاری و ترازسنجی بنادر کشور از طریق کسب تجربیات بین المللی

ü     انجام و ارتقاءطرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM)و با هدف توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی

ü     درج مقالات کنفرانسدر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)با توجه به قدمت 28 ساله برگزاری همایش ICOPMAS

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Islamic World Science Citation Center) یا به اختصار ISC یک سامانه اطلاع‌رسانیعلمی است که در صدد رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران و جهان اسلام و تجزیه و تحلیلمجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می‌باشد.

ü     تبادل تجربیاتشرکت های دانش بنیان، مهندسین مشاور و پیمانکاران بخش دریایی به منظور ارتقایکیفیت خدمات و صدور خدمات مهندسی از طریق حضور در نمایشگاه تخصصی جانبی همایش ICOPMAS