فرمت پوستر

لطفا پوستر مقاله را بر طبق فرمت ذيل تهيه و چاپ نموده و  حداكثر تا تاريخ 26 آبان ماه به دبيرخانه همايش تحويل نماييد.

  • پوستر مقاله مي بايست به زبان انگليسي تهيه گردد.
  • متن مقاله بصورت دو ستونه تايپ شود.
  • فونت عنوان اصلي مقاله Times New Roman 70 ، عناوين داخل مقاله Times New Roman 48 ، متن مقاله Times New Roman 22 مي باشد.
  • فونت نام نويسندگان Times New Roman 44 و مشخصات نويسندگان Times New Roman 45 مي باشد.
  • پوستر بر روي كاغذ كوتد (Coted) به همراه لمينيت مات و در قطع 90 سانتي متر (عرض) و 2 متر (ارتفاع) چاپ گردد.
 
 
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 84932272 021 تماس حاصل فرماييد.
 
زمان ساخت 17/7/1397 زمان ویرایش 24/7/1397 13:28:32
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران