فرمت فايل Power Point

لطفا به موارد ذیل جهت تهیه فایل ارائه (PowerPoint) دقت فرمایید:

1- فایل ارائه می بایست به زبان انگلیسی تهیه گردد.

2- تنها در صفحه نخست ارائه می توانید از لوگوی سازمان و یا شرکت و ... استفاده نمایید.

3- نام نویسنده و یا نویسندگان مقاله در صفحه اول فایل درج گردد.

4- در كليه صفحات، شماره صفحه درج گردد.

5- زمان ارائه مجموعا 20 دقیقه می باشد که 15 دقیقه برای ارائه و 5 دقیقه برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است

6- طراحی گرافیک فایل ارائه بنا بر سلیقه نویسنده می تواند قابل تغییر باشد.

 

زمان ساخت 23/7/1397 زمان ویرایش 28/8/1397 19:17:50
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران