فرمت دریافت مقالات

 

  • ارسال چكيده مقاله تنها به زبان انگليسي و با فرمت پي دي اف امكان پذير مي باشد.
  • نويسندگان محترم مي بايست دقت نمايند كه مقاله "بدون نام  (فايل شماره 1)" و "با نام (فايل شماره 2)" و مشخصات نويسندگان، لزوما در قسمت مشخص شده بارگزاري گردد.

فرمت چكيده مقاله مبسوط

 

 

 

زمان ساخت 7/11/1396 زمان ویرایش 7/11/1396 13:58:56
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران