کمیته اجرایی
رديف نام و نام خانوادگي سمت
1 محمد راستاد رييس همايش
2 محمدرضا الهيار قائم مقام رييس همايش
3 حمید خلیلی دبير همايش
4 بهزاد الوند رييس كميته اجرايي

 

   رديف                نام و نام خانوادگي     سمت
1 وحید کماسی معاون كميته اجرايي و مسئول دبیرخانه  
2 حامد محمدنژاد كارشناس پايگاه اينترنتي
3 زهرا رنجی كارشناس امور بين الملل
4 فرزاد کلانتری کارشناس دبیرخانه
5 فرشید زندی نژاد نماینده حراست
6 مهدي منادي كارشناس EDI
7 حامد عسگری- مهدی نصرتی كارشناسان سخت افزار
8 اصغر لك علي آبادي نماینده روابط عمومي
9 مهرداد عظیمی نیا نماینده یگان حفاظت
10 محمدرضا خضری کارشناس حسابداری

 

زمان ساخت 10/11/1396 زمان ویرایش 14/8/1397 13:0:23
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران