مجوز برگزاری

هیئت محترم وزیران طی مصوبه شماره 45662/ت 54201ه  مورخ 20/04/96  با برگزاری سیزدهمين دوره همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی(2018 ICOPMAS)، موافقت نمودند.

همایش دوسالانه بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS)، اتاق فکر و محل تبادل ایده ها و دستاوردهای علمی و کاربردی بوده سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان عالی ترین مرجع دریایی کشور، متولی اصلی برگزاری این همایش می باشد.

شایان ذکر است سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2018)، آذر ماه سال 1397 در تهران برگزار خواهد گردید.

زمان ساخت 21/4/1396 زمان ویرایش 7/3/1397 14:12:53
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران