خبرنامه
دبيرخانه دائمي همايشهاي بين المللي دو سالانه مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي (ICOPMAS) در راستاي رسالت خود و با هدف اطلاع رساني و افزايش ارتباط بين جامعه مهندسان اين حوزه تصميم به تهيه و انتشار نشريه الكترونيكي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي نموده است.

اين نشريه در نظر دارد ضمن ارائه مطالبي در حوزه مهندسي دريايي، سواحل و بنادر، اخبار و رويدادهاي دريايي ايران و جهان را در حد امكان در اختيار مخاطبين قرار دهد. دبيرخانه دائمي همايش هاي بين المللي مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي تقارن ارسال اولين شماره اين نشريه با آغاز بهار 1388 را به فال نيك گرفته، ضمن تبريك سال نو آرزومند است در سال جديد با كمك شما عزيزان در جهت تامين اهداف اين دبيرخانه كه همانا كمك به توانمندسازي حوزه مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي كشورمان مي باشد قدمهاي استوارتري بردارد.

نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما خواننده گرامي بدون شك زمينه ساز ارتقاء سطح كيفي و علمي اين نشريه خواهد شد.


 
خبرنامه شماره 1
 
--------------------
خبرنامه شماره 2 
--------------------
 خبرنامه شماره 3 
--------------------
خبرنامه شماره 4
 
--------------------
خبرنامه شماره 5 
--------------------
خبرنامه شماره 6 
--------------------
خبرنامه شماره 7 
--------------------
 خبرنامه شماره 8
 
--------------------
خبرنامه شماره 9
 
--------------------
خبرنامه شماره 10
 
--------------------
خبرنامه شماره 11
 
--------------------
 خبرنامه شماره 12
 
--------------------
خبرنامه شماره 13
 
--------------------
خبرنامه شماره 14
 
--------------------
خبرنامه شماره 15
 
--------------------
خبرنامه شماره 16
 
--------------------
خبرنامه شماره 17
 
--------------------
خبرنامه شماره 18
 
--------------------
خبرنامه شماره 19
 
--------------------
خبرنامه شماره 20
 
--------------------
خبرنامه شماره 21
 
--------------------
خبرنامه شماره 22
  
--------------------
 
خبرنامه شماره 23
 
--------------------
 
خبرنامه شماره 24
 
--------------------
 
خبرنامه شماره 25
 
--------------------
 
خبرنامه شماره 26
         
--------------------
خبرنامه شماره 27 
 
-------------------- 
خبرنامه شماره 28
 
-------------------- 

 خبرنامه شماره 29
 

-------------------- 
     
 
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران