اهداف
  • ارتقاء جایگاه بنادر به عنوان پل ارتباطی با اقتصاد جهانی و ایجاد فرصت های متنوع اشتغال و کارآفرینی
  • ایجاد بستری مناسب جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات جامعه متخصصین و فرهیختگان دریایی کشور با دانشمندان و نخبگان بین المللی
  • ایجاد بستری مناسب جهت ارائه توانمندیهای تخصصی کشور در حوزه سواحل، بنادر و سازه های دریایی
  • زمینه سازی و برنامه ریزی جهت توسعه همکاری های کارفرمایان، مهندسان مشاور، پیمانکاران و دیگر متقاضیان ارائه خدمات با جامعه بین المللی
  • تاکید بر برنامه های توسعه پایدار در حوزه سواحل، بنادر و سازه های دریایی خصوصاً سواحل مکران
  • توجه به نقش مناطق ساحلی و ایجاد زمینه های مشارکت همگانی در ساماندهی سواحل و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
  • فرهنگ سازی در بهره برداری پایدار از سواحل و دریا
  • ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در همکاری های منطقه ای و بین المللی
  • اطلاع و ترویج آخرین دستاوردهای علمی، فنی و اجرایی در حوزه سواحل، بنادر و سازه های دریایی
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران