تاریخچه

اولين دوره اين همايش با نام “كنفرانس بين المللي بندرسازي و سازه هاي دريايي” در هفتم خرداد ماه سال 1369 در دانشگاه تهران برگزار و در بيست و هشتمین سال از برگزاري اين همايش ها، سیزدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي (ICOPMAS 2018) در روزهاي پنجم لغايت هفتم آذر ماه 1397 در محل هتل المپيك تهران برگزار گردید.

عنوان دوره

تاريخ برگزاري

محل برگزاري

دبير همايش

لوگو

ICOPMAS 1990

9-7 خرداد 1369

دانشگاه تهران

دكتر كبير صادقي

ICOPMAS 1996

14-11 آذر 1375

دانشگاه علم و صنعت

دكتر كبير صادقي

ICOPMAS 1998

24-22 آذر 1377

دانشگاه اميركبير

دكتر كبير صادقي

 

ICOPMAS 2000

30 آبان الي 3 آذر 1379

بندر شهيد رجايي

دكتر مجيد جندقي علائي

 

ICOPMAS 2002

25-22 مهر 1381

رامسر

دكتر مجيد جندقي علائي

 

ICOPMAS 2004

12-9 آذر 1383

هتل بين المللي المپيك تهران

دكتر كبير صادقي

 

ICOPMAS 2006

8-6 آذر 1385

مركز همايشهاي بين المللي رايزن

مهندس عليرضا كبريايي

 

ICOPMAS 2008

6-4 آذر 1387

مركز همايشهاي بين المللي رايزن

مهندس عليرضا كبريايي

ICOPMAS 2010

8-10آذر 1389

هتل بين المللي المپيك تهران

مهندس عليرضا كبريايي


ICOPMAS 2012
29 آبان الي 1 آذر1391 هتل بين المللي المپيك تهران مهندس محمدرضا الهيار
ICOPMAS 2014 3-5 آذر 1393 هتل بين المللي المپيك تهران مهندس محمدرضا الهيار
ICOPMAS 2016 10-12 آبان ماه 1395 هتل بين المللي المپيك تهران مهندس محمدرضا الهيار
ICOPMAS 2018 5-7 آذر ماه 1397 هتل بين المللي المپيك تهران مهندس حمید خلیلی

 

سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران