تماس با ما

 دبيرخانه دائمي همايش:

تهران - ميدان ونك - بزرگراه شهيد حقاني – انتهاي خيابان شهيدي – سازمان بنادر و دريانوردي – طبقه ششم
 

تلفن:    84932867-021

           021-84932272          

 

فاكس: 84932279-021

 
پست الكترونيك : icopmas@yahoo.com
                            icopmas@pmo.ir
 
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران